Go Back
Print
Kohlrabi Cheetos Fries

Kohlrabi Spicy Cheetos Fries πŸŸπŸ§€πŸŒΆ

Loaded with B vitamins, magnesium, and zinc, these Spicy Kohlrabi Cheetos Fries may be the most nutritious thing you eat all day. All of this despite them being as addictive as your favorite cheesy junk food. They’re accidentally vegan, too!

Course Side Dish, Snack, Snack Food
Cuisine American, Deep South, Keto, Low Carb, Paleo, Southwest, Texas
Keyword avocado oil, black pepper, cheese, cheetos, chives, cumin, garlic powder, junk food, kashmiri chili powder, keto, kohlrabi, kosher salt, low carb, nutritional yeast, onion powder, paleo, seasoning shaker, snack food, snacks, spice grinder, thyme
Prep Time 15 minutes
Cook Time 20 minutes
Total Time 35 minutes
Servings 4 servings
Calories 63 kcal

Ingredients

Ingredients

  • 2 large kohlrabi
  • 4 tbsp Spicy Vegan Cheetos Dust (see below)
  • 1 tbsp avocado oil

Equipment

  • air fryer

Instructions

  1. Peel and cut the kohlrabi into fries about the thickness of steak fries, about 1/2". Toss in a bowl with the avocado oil to coat thoroughly.

  2. Air fry at 400 F degrees until crisp and browned on the outside. Be careful about taking this too far, as kohlrabi have quite a bit of moisture and will soften rapidly. If you want something even crisper, you can consider my fried version and use the nutritional yeast "cheese" powder from this post.

  3. Remove to your serving container and shake the nutritional yeast "cheese" powder to coat. Consume immediately as they will soften rapidly once you apply the salty nutritional yeast "cheese" powder.